ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นิรุต+

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต  ถึงนาค

✥ ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม ✥

ประชุม ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทสไทย (ทปสท.)อุตรดิตถ์

11913106_10206937714228648_165950726_n
Free-counter-plus.com